Wist u dat . . . .

op 10 januari 2020

Deze bloem uit Indonesië de Canon Ball heet.

De bloem bloeit in de kanonskogelboom (Couroupita guianensis). Het is een tot 35 m hoge boom met een afgeronde kroon. De boom heeft onder de kroon talrijke, korte, onbebladerde zijtakken, waaraan de bloemen en later de vruchten verschijnen. De bladeren zijn afwisselend geplaatst, tot 30 cm lang, smal-elliptisch tot omgekeerd-eirond en staan aan de uiteinden van de twijgen dicht opeen. De bladeren vallen meerdere keren per jaar af.

De bloemen zijn bijna het hele jaar aanwezig. Ze zitten vrijwel uitsluitend aan de onbebladerde takken onder de kroon van de boom. Ze zijn 6-10 cm breed en hebben zes roze tot dieprode, van buiten geelachtige kroonbladeren. In het midden van de bloem bevinden zich honderden, vergroeide, wit of roze met gele meeldraden. De bloemen geven ’s nachts een wee-zoete geur af, die vleermuizen aantrekt als bestuivers.

Michel van RuyvenWist u dat . . . .